Tankinerteringsventiler

Tankinertering är den process som betyder att ett täcke av inert gas (ofta kvävgas) appliceras i utrymmet ovanför vätskan i en stängd lagringstank. Därav kallas den här metoden för tank blanketing på engelska. Den inerta gasens syfte är att motverka de negativa effekter som syre har på innehållet i tanken. T.ex. kan livsmedel som hantera i en tank oxideras och förorenas av syre. Förekomsten av syre i en tank kan vid hantering av vissa brandfarliga ämnen skapa mycket farliga situationer. Tankinertering bidrar då till att bättre kontrollera och förhindra eldsvåda genom att späda ut syreinnehållet i ångutrymmet inom det brandfarliga området. Att använda den här metoden begränsar även produktavdunstning i tankutrymmet vilket gör det till en kostnadsbesparande och miljösmart lösning. Tankinerteringsventiler kan också kallas för lågtrycksreducerande ventiler.

Såhär funkar tankinertering

Gasutrymmet i en lagringstank innehåller en blandning av luft och ånga från det brandfarliga material som lagras. Denna blandning kan antändas om den ligger inom lösningsmedlets antändbarhetsgränser. Ett inerteringssystem minskar sannolikheten för förbränning av brandfarliga material som lagras i ett trångt utrymme, i synnerhet en bränsletank. Detta uppnås genom att bibehålla en kemiskt icke-reaktiv inert gas, såsom kväve, i ett sådant utrymme.

Läs merLäs mindre

The Model 1078 Vacu-Gard is a pilot-operated valve, specifically designed to reduce blanketing gas losses on low pressure storage tanks. It opens and closes automatically as required, due to emptying of tank and thermal inbreathing, to maintain a closely controlled gas blanket pressure allowing tank pressures to be controlled at much tighter tolerances than with standard regulator. It is intended for installation on top of the medium or large storage tanks. The simple design, increases reliability and lowers maintenance cost. With multiple body materials, soft good seals and the performance that is unmatched in the industry, the Model 1078 is the clear choice.

The Model 1088 is a valve specifically designed for small tank blanketing applications. It opens and closes automatically as required, to maintain a closely controlled blanket pressure. Standard valve material provides added corrosion protection at no additional cost. The simple design increases reliability and lowers maintenance cost.