Safety valves

Kryogen överströmningsventil, vinkelutförande i brons, ljuddämpare, PN40, ej typtestad.

Tillhandahålls som överströmningsventil för skydd mot övertryck i rörsystem och tryckkärl, som inte är föremål för typgodkännande.