Vakuumventiler

Processutrustning, rörledningar och lagringstankar får inte utsättas för ett invändigt vakuum (dvs. tryck under 0 kPag) som är lägre än vad utrustningen tål. I fall där sådan risk föreligger kan Engelsbergs ventiler installeras och konfigureras för att öppnas vid en angiven vakuumtryckgräns. Då tillförs atmosfärisk luft i processutrustningen, rörledningen eller lagringstanken i syfte att kontrollera mängden vakuum.

The Engelsberg vacuum valve type 100 is used for gases and vapor to prevent vacuum in pipes, tanks and containers. A spring-loaded metal-seated plug opens and releases media such as air or nitrogen gas. Opening pressure is set, verified and sealed at factory before delivery.

The Engelsberg type VAC112 is a vacuum breaker made in stainless steel. The VAC112 is used to protect pipelines and closed containers in steam or fluid system for pressures up to 64 barg.