Lägesställare

Lägesställare används för att reglera luftbelastningstrycket på ventilställdonen. En lägesställare tvingar ställdonet att flytta ventilen tills önskat läge har uppnåtts och balanserats i enlighet med utmatningssignalen från regulatorn. Styrsignalen till lägesställaren kan vara elektrisk eller pneumatisk. De kan vara 3–15psi, 4–20 mA, 0–10V, digitala eller ha olika protokoll såsom HART eller Profibus.

Varför används lägesställare?

Huvudsyftet med en lägesställare är att förbättra ventilens upplösning. Lägesställaren säkerställer att ventilens läge kommer så nära som möjligt det läge som begärts av styrsystemet. Den kan mildra effekten av dynamiska variationer som orsakar ogynnsam reglerbarhet, såsom förändringar i packningsfriktion till följd av korrosion, smuts, smörjning, slarviga kopplingar och icke-linjäriteter i ventilställdonen. Lägesställaren kan också förbättra svarshastigheten baserat på den mottagna signalen vilket möjliggör snabbare luftbelastning och avluftning.

Så fungerar lägesställare

Beroende på ventiltyp är lägesställare normalt monterade antingen på sidooket för linjära ventiler eller överst på roterande ventiler. Det finns emellertid alltid en mekanisk koppling till ventilspindeln. När processvariabeln (t.ex. flödeshastighet, temperatur, tryck) skiljer sig från börvärdet, matar en styrsignal från regulatorn in lägesställaren. Lägesställaren skickar en motsvarande lufttrycksbelastning till ställdonet. När den mekaniska kopplingen känner av att ventilläget har förändrats, skickas återkopplingssignalen till regulatorn där den jämförs med börvärdet för att se till att ventilen har uppnått önskat läge. Utan en lägesställare i reglerkretsen kan ingen lägesställaresåterkoppling fås, vilket skulle resultera i sämre styrprecision.

Beroende på ställdonskonfiguration kan lägesställare paras med både dubbelverkande och enkelverkande ställdon. Lägesställare för enkelverkande ställdon har endast en luftutgång till ställdonet, medan dubbelverkande typer har två luftutgångar som ska användas med ställdon utan fjäder.

Ramén Valves levererar analoga och digitala ventillägesställare från Flowserve, Siemens och Schneider Electric.

Läs merLäs mindre

PMV D3 positioner, supplied by Flowserve, is the most intelligent digital positioners among PMV D-series; however, it is extremely easy to use. This type of positioner can be locally adjusted to fit both single and double acting pneumatic actuators. D3 type features a zero bleed pneumatic relay reducing the air consumption which results in less operational (electricity) cost.

D3 series can offer wireless communication lowering the amount of wiring while eliminating wire damaging and preventing connectors from corrosion in the plant.  D3 wireless utilizes dual backbone routers to deliver extra radio paths as a safety feature and can be configured by the user when the signal or power is lost. D3 model has different versions for explosion proof, fail freeze, intrinsically safe, remote mounted and version for SIL2 requirements.

PMV D30 is a sturdy and advanced digital positioner, supplied by Flowserve, delivering a great air capacity to fit applications with larger valves. Suitable for both single and double acting pneumatic actuators, this digital positioner offers reliably and easy operation with low maintenance cost and downtime using ValveSight DTM predictive diagnostics system.This system enables a communication dashboard between operator and the valve. It helps operators to know the valve status and showing unexpected trend to avoid sudden plant stoppages. D30 series has also remote mounting option for harsh environment.

PMV P5 and EP5 series are pneumatic and electro-pneumatic analog positioners supplied by Flowserve. These types of PMV series, with a modular and robust design, allow easy installation of I/P convertor and/or feedback units and can provide high gain, long lasting and accurate performance.

They can be supplied in various types proper for explosion proof, fail freeze and fail safe requirements. Perfectly fit both single and double acting pneumatic actuators.

PMV D20 is a compact, robust and intelligent digital positioner supplied by Flowserve, offering high control resolution (even on small valves). With simple design and easy operation this positioner is a proper choice for single acting actuators. It is also available in standard and explosion-proof housing for hazardous areas.

D20 series can calibrate itself automatically by pressing a bottom in just a few seconds. Its modular design also provides various options fitting different requirements.

All PMV D-series can offer ValveSight DTM predictive diagnostics system. This system enables a communication dashboard between operator and the valve. It helps operators to know the valve status and showing unexpected trend to avoid sudden plant stoppages.

The SIPART PS2 electropneumatic positioner, a Siemens product, is a safe and reliable positioner series for broad ranges of applications. They are suitable for both single and double acting pneumatic actuators. SIPART PS2 positioners have compact and modular designs with versions for remote position detection and remote control electronics. These installation versions enable the use of positioner in critical circumstances such as severe vibration, extreme temperatures, water influences, applications where valve is hard to access and radiation exposure.